Tydligare regler vid konsumentavtal

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Tydligare regler vid konsumentavtal (CU19)

Reglerna vid konsumentavtal ska bli tydligare för både konsumenter och näringsidkare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förändringarna gäller framför allt de avtal som inte ingås i butik, exempelvis vid telefonförsäljning eller köp över nätet. Bland annat innebär de nya reglerna att konsumenten i samband med sådana distansavtal ska få ett formulär att fylla i om han eller hon ångrar sig. Det ska också bli tydligare vid vilken tidpunkt under en leverans som ansvaret för en vara går över från näringsidkaren till konsumenten.

Lagändringarna börja gälla 1 maj 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-02-18, 2020-03-12

Tydligare regler vid konsumentavtal (CU19)

Reglerna vid konsumentavtal ska bli tydligare för både konsumenter och näringsidkare. Civilutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förändringarna gäller framför allt de avtal som inte ingås i butik, exempelvis vid telefonförsäljning eller köp över nätet. Bland annat innebär de nya reglerna att konsumenten i samband med sådana distansavtal ska få ett formulär att fylla i om han eller hon ångrar sig. Det ska också bli tydligare vid vilken tidpunkt under en leverans som ansvaret för en vara går över från näringsidkaren till konsumenten.

Lagändringarna föreslås börja gälla 1 maj 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.