Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 oktober 2021

Beslut

Tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022 (SkU2)

Sänkt skatt för arbete för år 2021 och år 2022

Riksdagen har beslutat
att skatten på arbete
ska sänkas tillfälligt
för åren 2021 och 2022.

Skattesänkningen gäller de som har
låg eller medelhög lön.

Anledningen till att skatten sänks
är att många har fått ökade kostnader
på grund av coronapandemin.

Ett exempel är att en del personer
kanske måste åka i egen bil
i stället för att åka buss
för att inte riskera
att bli smittade själva
eller smitta andra.

Den som har en lön
som är högre än 60 000 kr om året
och som är lägre än 500 000 kr om året
ska få den sänkta skatten.

Den högsta summan
som skatten kan sänkas med
är 2 250 kronor för ett år.

Regeringen har föreslagit en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för åren 2021 och 2022. Tanken är att kompensera dem som har låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader som kan uppstå på grund av coronapandemin.

Den som har arbetsinkomster som är högre än 60 000 kr och som är lägre än 500 000 kr om året ska kunna få skatteminskningen, som ska ske med en fast summa. Då blir minskningen av skatten procentuellt störst för personer med låga inkomster, men även de som har medelhöga inkomster får den.

Vid arbetsinkomster från och med 240 000 kronor till och med 300 000 kronor ska skatteminskningen vara 2 250 kronor, som är det högsta beloppet. Mellan 60 000 kr och 240 000 kr trappas skattereduktionen upp och mellan 300 000 kr och 500 000 kr trappas den ned.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Reglerna ska användas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. De ska sluta gälla den 31 december 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022 (SkU2)

Regeringen har föreslagit en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för åren 2021 och 2022. Tanken är att kompensera dem som har låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader som kan uppstå på grund av coronapandemin.

Den som har arbetsinkomster som är högre än 60 000 kr och som är lägre än 500 000 kr om året ska kunna få skatteminskningen, som ska ske med en fast summa. Då blir minskningen av skatten procentuellt störst för personer med låga inkomster, men även de som har medelhöga inkomster får den.

Vid arbetsinkomster från och med 240 000 kronor till och med 300 000 kronor ska skatteminskningen vara 2 250 kronor, som är det högsta beloppet. Mellan 60 000 kr och 240 000 kr trappas skattereduktionen upp och mellan 300 000 kr och 500 000 kr trappas den ned.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 december 2021. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Reglerna ska börja användas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. De ska sluta gälla den 31 december 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.