Regelverket för arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2016

Beslut

Regeringen borde ge utredning om arbetskraftsinvandrare ett bredare uppdrag (SfU11)

Regeringen borde skyndsamt besluta om att ge en pågående utredning ett bredare uppdrag. Riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga en uppmaning, till regeringen.

Den pågående utredningen handlar om att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Riksdagen anser nu att det också är viktigt ha fokus på att regelverket underlättar för seriösa arbetsgivare och arbetstagare.

Riksdagen tycker därför att den särskilda utredaren ska få i uppdrag att undersöka om det nuvarande regelverket har fungerat som det var tänkt. Utredaren bör också undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekas arbetstillstånd eller förlängning av arbets- och uppehållstillstånd på grund av mindre misstag av seriösa arbetsgivare. Utredningen borde därutöver se över om nuvarande regler har fått alltför långtgående konsekvenser.

Utredaren bör om det behövs komma med förslag på åtgärder. Detta tillkännagav riksdagen för regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Regeringen borde ge utredning om arbetskraftsinvandrare ett bredare uppdrag (SfU11)

Regeringen borde skyndsamt besluta om att ge en pågående utredning ett bredare uppdrag. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga en uppmaning, till regeringen.

Den pågående utredningen handlar om att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Socialförsäkringsutskottet anser nu att det också är viktigt ha fokus på att regelverket underlättar för seriösa arbetsgivare och arbetstagare. Utskottet tycker därför att den särskilda utredaren ska få i uppdrag att undersöka om det nuvarande regelverket har fungerat som det var tänkt. Utredaren bör också undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekas arbetstillstånd eller förlängning av arbets- och uppehållstillstånd på grund av mindre misstag av seriösa arbetsgivare. Utredningen borde också se över om nuvarande regler har fått alltför långtgående konsekvenser.

Utredaren bör om det behövs komma med förslag på åtgärder. Detta föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen tillkännager för regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.