Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2015

Beslut

Möjligt att resa inom hela EU med nationellt id-kort (JuU24)

Riksdagen beslutade att svenska medborgare ska kunna resa till EU-länder utanför Schengenområdet utan pass om de istället har med sig nationellt identitetskort. För närvarande gäller det resor till Bulgarien, Cypern, Kroatien, Rumänien, Irland och Storbritannien. Beslutet innebär att det blir möjligt att resa inom hela EU med nationellt id-kort. Tidigare gällde att svenska medborgare måste ha med sig pass för resor från Sverige till länder utanför Schengenområdet.

De nya reglerna gäller från den 1 juli 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-05-07
Trycklov: 2015-05-12
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:JuU24

Möjligt att resa inom hela EU med nationellt id-kort (JuU24)

Regeringen föreslår att svenska medborgare ska kunna resa till EU-länder utanför Schengenområdet utan pass om de istället har med sig nationellt identitetskort. För närvarande gäller det resor till Bulgarien, Cypern, Kroatien, Rumänien, Irland och Storbritannien. Förslaget innebär att det blir möjligt att resa inom hela EU med nationellt id-kort. I dagsläget måste svenska medborgare ha med sig pass för resor från Sverige till länder utanför Schengenområdet.

De nya reglerna ska gälla från den 1 juli 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-19
Debatt i kammaren: 2015-05-20
4

Beslut

Beslut: 2015-05-20
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302).


2. Hinder för och återkallelse av nationella identitetskort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3043 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 23 1 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 275 41 0 33


3. Biometriska uppgifter i nationella identitetskort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3043 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 276 40 0 33