Ny vallag

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2005

Beslut

Ny vallag (KU9)

Riksdagen beslutade om en ny vallag. Den nya lagen innebär bland annat följande: Kommunerna får det samlade, lokala ansvaret för att genomföra val. För att kommunerna ska klara detta får de pengar från staten. Rätten för väljare som befinner sig utomlands att brevrösta blir permanent. Möjligheterna att rösta genom bud blir större. Samtidigt stärks säkerheten vid röstning, både då röstning sker genom bud och då väljarna röstar själva. Kraven skärps på kommunerna att ordna vallokaler som är tillgängliga för funktionshindrade väljare. Den nya vallagen börjar gälla den 1 januari 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), lag om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100) och ändring i sametingslagen (1992:1433). Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-10-13, 2005-10-20, 2005-10-25, 2005-11-08

Ny vallag (KU9)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny vallag. Den nya lagen innebär bland annat följande: Kommunerna får det samlade, lokala ansvaret för att genomföra val. För att kommunerna ska klara detta får de pengar från staten. Rätten för väljare som befinner sig utomlands att brevrösta blir permanent. Möjligheterna att rösta genom bud blir större. Samtidigt stärks säkerheten vid röstning, både då röstning sker genom bud och då väljarna röstar själva. Kraven skärps på kommunerna att ordna vallokaler som är tillgängliga för funktionshindrade väljare. Den nya vallagen föreslås börja gälla den 1 januari 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.