Moderniserad konkurrensövervakning

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Effektivare konkurrensövervakning (NU13)

Lättare att bekämpa karteller och andra överträdelser av konkurrensreglerna. Det är tanken med den moderniserade konkurrensövervakning som riksdagen sagt ja till. De nya reglerna grundar sig på EU:s bestämmelser och innebär bland annat att EG-kommissionen och alla nationella konkurrensmyndigheter inom EU kommer att samarbeta inom ett nätverk. Syftet är att konkurrensärenden i större utsträckning än för närvarande ska tas om hand av nationella myndigheter och domstolar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall propositionen, avslag alla motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-30
Justering: 2004-04-27
Betänkande publicerat: 2004-05-07
Trycklov: 2004-05-03
Reservationer 4
Betänkande 2003/04:NU13

Effektivare konkurrensövervakning (NU13)

Lättare att bekämpa karteller och andra överträdelser av konkurrensreglerna. Det är tanken med den moderniserade konkurrensövervakning som näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. De nya reglerna grundar sig på EU:s bestämmelser och innebär bland annat att EG-kommissionen och alla nationella konkurrensmyndigheter inom EU kommer att samarbeta inom ett nätverk. Syftet är att konkurrensärenden i större utsträckning än för närvarande ska tas om hand av nationella myndigheter och domstolar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-12
4

Beslut

Beslut: 2004-05-13
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurrenspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K419 yrkande 15, 2003/04:MJ432 yrkande 7, 2003/04:MJ476 yrkande 1, 2003/04:N248 yrkande 12, 2003/04:N293 yrkande 1 och 2003/04:N412 yrkande 7.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04708
c01705
fp04206
kd02904
v25005
mp15101
-0000
Totalt167136046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Moderniserad konkurrensövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:80 och avslår motion 2003/04:N14 yrkandena 2-4.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Ändring i sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:N14 yrkande 1.

4. Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi236 yrkande 2, 2003/04:N208, 2003/04:N226 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N227 yrkande 4, 2003/04:N248 yrkande 13, 2003/04:N293 yrkandena 2, 4 och 6, 2003/04:N316 yrkande 2, 2003/04:N327 yrkandena 10 och 11, 2003/04:N329 yrkande 4, 2003/04:N337 yrkande 2, 2003/04:N346 yrkandena 8 och 9, 2003/04:N347 yrkande 8 och 2003/04:N412 yrkande 4.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04807
c01705
fp04206
kd02904
v25005
mp16001
-0000
Totalt167136046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Utvärdering av om- och avregleringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T458, 2003/04:N306 och 2003/04:N355.

6. Kriminalisering av karteller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ432 yrkande 8, 2003/04:N293 yrkande 3, 2003/04:N412 yrkande 8 och 2003/04:Bo297 yrkande 17.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04807
c01705
fp04206
kd02904
v25005
mp16001
-0000
Totalt168136045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag