Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2010

Beslut

Sverige ska erkänna folkmord (UU9)

Riksdagen sa ja till en flerpartimotion som bland annat innehåller krav på att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Riksdagen uppmanar därför regeringen att erkänna folkmordet. Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner i ärendet. Dessa handlar om Israel och de palestinska områdena, Iran, Irak, Turkiet, kurderna, Västsahara och religion i internationella relationer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 8 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-01-21, 2010-02-09, 2010-02-18

Nej till motioner med anknytning till Mellanöstern och Nordafrika. (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till alla motioner i ärendet. Förslagen har anknytning till Mellanöstern och Nordafrika och har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2008 och 2009.

Motionerna handlar bland annat om Israel och de palestinska områdena, kurdernas situation i Mellanöstern, att Sverige ska erkänna Sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) och att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.