med anledning av granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets betänkande 1989/90:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.