Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets bet 2009/10:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna tar upp frågor om folkrätt samt mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Utrikesutskottet redovisar i beslutsunderlaget sin syn syn på motioner om mänskliga rättigheter i följande länder: Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Senegal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, USA, Kina och Thailand.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-04-08
Justering: 2010-04-13
Betänkande publicerat: 2010-04-19
Trycklov: 2010-04-19
Reservationer 15
bet 2009/10:UU15

Alla beredningar i utskottet

2010-04-08, 2010-03-25, 2010-03-02

Motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna tar upp frågor om folkrätt samt mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Utskottet redovisar också sin syn på motioner om mänskliga rättigheter i följande länder: Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Senegal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, USA, Kina och Thailand. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-28
4

Beslut

Beslut: 2010-04-28
19 förslagspunkter, 15 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 april 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Inriktningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:K355 yrkande 2, 2009/10:U273 yrkande 5, 2009/10:U276 yrkande 3 och 2009/10:U340 yrkande 26.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1071022
m830013
c22007
fp23005
kd20004
v01903
mp01504
-1000
Totalt25635058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Företagens och staternas roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U255 yrkande 3.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080022
m830013
c22007
fp23005
kd20004
v00193
mp01504
-1000
Totalt257151958

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. SRHR-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U202 yrkande 8, 2009/10:U209 yrkande 9, 2009/10:U211 och 2009/10:U229.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830013
c22007
fp23005
kd20004
v01903
mp01405
-1000
Totalt149140060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Mänskliga rättigheter och klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ468 yrkande 31.

Reservation 4 (v, mp)

5. Jerusalem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U337 yrkande 5.

Reservation 5 (mp)

6. Riktlinjer för erkännande av stater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U270 yrkande 1.

Reservation 6 (mp)

7. Deltagande i FN-insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U340 yrkande 40 i denna del.

8. Diplomatiska garantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U349 yrkande 31.

9. Demokratiska republiken Kongo

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U208 yrkandena 3 och 4.

Reservation 7 (v, mp)

10. Eritrea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U201, 2008/09:U330, 2008/09:U349 yrkande 35, 2009/10:U204 yrkande 8, 2009/10:U302, 2009/10:U310, 2009/10:U340 yrkande 35 och 2009/10:U341.

Reservation 8 (s, v, mp)

11. Etiopien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:U204 yrkande 7 och 2009/10:U228.

Reservation 9 (s, v, mp)

12. Senegal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U204 yrkande 5.

Reservation 10 (v, mp)

13. Bolivia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U225 yrkandena 1 och 2.

14. Honduras

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U202 yrkande 6.

Reservation 11 (v, mp)

15. Nicaragua

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U349 yrkande 99 och 2009/10:U340 yrkande 91.

Reservation 12 (s, v, mp)

16. USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U349 yrkande 30 och 2008/09:U287.

Reservation 13 (s, v, mp)

17. Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U203 yrkandena 1, 2 och 4-6, 2008/09:U277, 2008/09:U303 yrkandena 1, 4 och 5, 2008/09:U349 yrkande 94 och 2009/10:U340 yrkande 85.

Reservation 14 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m830013
c22007
fp23005
kd20004
v01903
mp01504
-0100
Totalt148143058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Thailand

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U351.

Reservation 15 (mp)

19. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.