Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2021

Beslut

Komplettering av fåmansföretagsdefinitionen (SkU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att komplettera definitionen av ett fåmansföretag. Även den så kallade utomståenderegeln har kompletterats. Syftet med ändringarna är främst att säkerställa att skattereglerna följs för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Komplettering av fåmansföretagsdefinitionen (SkU5)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att komplettera definitionen av ett fåmansföretag. Även den så kallade utomståenderegeln föreslås kompletteras. Syftet med förslagen är främst att säkerställa att skattereglerna följs för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.