Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 februari 2005

Beslut

Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten (JuU13)

I en skrivelse till riksdagen presenterar regeringen en ny handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten. Handlingsplanen handlar om skärpt lagstiftning, bättre kontroll och tillsyn, ett större internationellt samarbete och att utveckla det centrala och lokala brottsförebyggande arbetet. Regeringen överväger att föreslå ett system för schablonbeskattning av småföretag, skärpta regler för bokföringsbrott och hårdare tag mot korruption. Dessutom avser regeringen att presentera modernare regler mot insiderbrott och annat marknadsmissbruk. Riksdagen ställde sig bakom regeringens skrivelse.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten (JuU13)

I en skrivelse till riksdagen presenterar regeringen en ny handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten. Handlingsplanen handlar om skärpt lagstiftning, bättre kontroll och tillsyn, ett större internationellt samarbete och att utveckla det centrala och lokala brottsförebyggande arbetet. Regeringen överväger att föreslår ett system för schablonbeskattning av småföretag, skärpta regler för bokföringsbrott och hårdare tag mot korruption. Dessutom avser regeringen att presentera modernare regler mot insiderbrott och annat marknadsmissbruk. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens skrivelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.