Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2022

Beslut

Förbättrad hantering av ärenden som gäller avtjänande av straff i ett annat EU-land (JuU4)

Personer som döms i Sverige för brott som innebär att de blir frihetsberövade och som har stark anknytning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträckning avtjäna sitt straff i det landet. Skälet är att en återanpassning efter straffet anses ske bäst i det land där personen kommer att vistas efter att han eller hon har försatts på fri fot.

Handläggningen av ärenden om avtjänande av straff i ett annat EU-land ska bli snabbare och mer effektiv genom att

  • kravet på att särskilda skäl ska finnas om det återstår mindre än sex månader av strafftiden vid tidpunkten för överföring tas bort
  • ytterligare en möjlighet att sända över domen innan Kriminalvårdens beslut har fått laga kraft införs.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändring.

De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Förbättrad hantering av ärenden som gäller avtjänande av straff i ett annat EU-land (JuU4)

Personer som döms i Sverige för brott som innebär att de blir frihetsberövade och som har stark anknytning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträckning avtjäna sitt straff i det landet. Skälet är att en återanpassning efter straffet anses ske bäst i det land där personen kommer att vistas efter att han eller hon har försatts på fri fot.

Handläggningen av ärenden om avtjänande av straff i ett annat EU-land ska bli snabbare och mer effektiv genom att

  • kravet på att särskilda skäl ska finnas om det återstår mindre än sex månader av strafftiden vid tidpunkten för överföring tas bort
  • ytterligare en möjlighet att sända över domen innan Kriminalvårdens beslut har fått laga kraft införs.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringen ska börja gälla den 1 december 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.