En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2021

Beslut

Uppmaning till självmord blir straffbart (JuU21)

Olagligt att uppmana till självmord

Från den 1 maj 2021
är det ett brott
att säga åt en annan person
att ta sitt liv,
till exempel på internet.

Det har riksdagen bestämt.

Brottet kan ge fängelse
i högst två år.

Det ska bli straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker exempelvis via internet, där människor agerar mer ohämmat och många gånger utan att förstå vilka konsekvenser deras agerande kan få.

Regeringens förslag innebär att två nya brott införs. Brottet uppmaning till självmord ska kunna leda till fängelse i högst två år. Oaktsam uppmaning till självmord ska kunna leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändring. Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Uppmaning till självmord blir straffbart (JuU21)

Det ska bli straffbart att uppmana eller på något annat liknande sätt påverka en person till att ta sitt liv. Sådana uppmaningar sker exempelvis via internet, där människor agerar mer ohämmat och många gånger utan att förstå vilka konsekvenser deras agerande kan få.

Regeringens förslag innebär att två nya brott införs. Brottet uppmaning till självmord ska kunna leda till fängelse i högst två år. Oaktsam uppmaning till självmord ska kunna leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändring. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 maj 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.