Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård (SoU27)

Reglerna för hur patienter inom rättspsykiatrisk vård får använda till exempel mobiltelefoner, datorer och surfplattor ändras. En del patienter som får rättspsykiatrisk vård förbjuds att ha annan utrustning för att kommunicera elektroniskt än den som vårdgivaren erbjuder. Patienter som vårdas frivilligt på avdelningar för psykiatrisk tvångsvård kan få samma inskränkningar som patienter som tvångsvårdas när det gäller till exempel alkohol och narkotika. En allmän kontroll vid inpassering får införas på alla avdelningar som har höjd säkerhetsklass.

De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-12
Trycklov: 2014-05-09
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:SoU27

Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård (SoU27)

Reglerna för hur patienter inom rättspsykiatrisk vård får använda till exempel mobiltelefoner, datorer och surfplattor ändras. En del patienter som får rättspsykiatrisk vård förbjuds att ha annan utrustning för att kommunicera elektroniskt än den som vårdgivaren erbjuder. Patienter som vårdas frivilligt på avdelningar för psykiatrisk tvångsvård kan få samma inskränkningar som patienter som tvångsvårdas när det gäller till exempel alkohol och narkotika. En allmän kontroll vid inpassering får införas på alla avdelningar som har höjd säkerhetsklass.

De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2014. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-04
4

Beslut

Beslut: 2014-06-04
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1.lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
2. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
3.lag om ändring i fängelselagen (2010:610),
4. lag om ändring i häkteslagen (2010:611).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:119 punkterna 1-4 och avslår motionerna
2013/14:So17 av Per Ramhorn och Kent Ekeroth (båda SD) yrkandena 1-5,
2013/14:So231 av Hans Hoff (S),
2013/14:So285 av Jan R Andersson (M),
2013/14:So290 av Roland Utbult (KD),
2013/14:So427 av Carina Adolfsson Elgestam (S),
2013/14:So477 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 1 och
2013/14:So509 av Katarina Brännström (M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M910016
MP19006
FP20004
C19004
SD01802
V17002
KD17002
Totalt27818053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Nationellt riskbedömningsinstrument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So477 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M910016
MP19006
FP20004
C19004
SD01802
V17002
KD17002
Totalt27818053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kvinnors situation inom rättspsykiatrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 3 (V)