Direktåtkomst för Migrationsverket

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2020

Beslut

Riksdagen vill se en analys av förenklad informationsinhämtning för Migrationsverket (SfU8)

Direktåtkomst till uppgifter hos andra myndigheter skulle kunna vara ett verktyg för Migrationsverket när det gäller ärenden om uppehållstillstånd för arbete med mera. I dag lämnar myndigheterna på begäran ut nödvändiga uppgifter till Migrationsverket, men direktåtkomst skulle kunna ge mer effektiv handläggning och kontroll.

Därför riktar riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att låta göra en fullständig analys av hur direktåtkomst till aktuella myndigheters databaser förhåller sig till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ om en analys av hur direktåtkomst för Migrationsverket förhåller sig till dataskyddsförordningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-09-10, 2020-09-15, 2020-09-17, 2020-10-01, 2020-10-15

Utskott vill se en analys av förenklad informationsinhämtning för Migrationsverket (SfU8)

Direktåtkomst till uppgifter hos andra myndigheter skulle kunna vara ett verktyg för Migrationsverket när det gäller ärenden om uppehållstillstånd för arbete med mera. I dag lämnar myndigheterna på begäran ut nödvändiga uppgifter till Migrationsverket, men direktåtkomst skulle kunna ge mer effektiv handläggning och kontroll.

Därför föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att låta göra en fullständig analys av hur direktåtkomst till aktuella myndigheters databaser förhåller sig till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.