Beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1998/99:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1999

Beslut

Ändrade regler för beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd (SfU9)

Reglerna ändras för beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar. Riksdagens beslut innebär att grundavdraget höjs till 72 000 kr samtidigt som de procentsatser som bestämmer återbetalningsskyldighetens storlek höjs. Vidare beslutades bl.a. att hänsyn ska tas till realisationsförluster och avdrag enligt lagen om uppskovsavdrag vid byte av bostad vid beräkningen av inkomstunderlaget för bestämmande av återbetalningsskyldighet. Lagändringarna träder i kraft den 1 november 1999 och tillämpas i fråga om återbetalningsskyldighet för tid efter den 31 januari 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ändrade regler för beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd (SfU9)

Socialförsäkringsutskottet föreslår ändrade regler för beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar. Förslaget innebär att grundavdraget höjs till 72 000 kr samtidigt som de procentsatser som bestämmer återbetalningsskyldighetens storlek höjs. Vidare föreslås bl.a. att hänsyn ska tas till realisationsförluster och avdrag enligt lagen om uppskovsavdrag vid byte av bostad vid beräkningen av inkomstunderlaget för bestämmande av återbetalningsskyldighet. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 november 1999 och tillämpas i fråga om återbetalningsskyldighet för tid efter den 31 januari 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.