Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2017

Beslut

Ja till ändringsavtal mellan Norge och Sverige (NU25)

Riksdagen har godkänt att Sverige och Norge ingår ett nytt avtal som innebär att ändringar kan göras i ett avtal kring elcertifikat. Sedan 2011 har Sverige ett avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat.

Ändringarna i avtalet om en gemensam elcertifikatsmarknad behöver göras till följd av nya svenska regler och mål kring produktion av förnybar el. Produktionen ska öka med 18 terawattimmar till 2030. Elcertifikatssystemet, som ska öka produktionen av förnybar el, förlängs också till 2045.

För att dessa ändringar ska börja gälla krävs alltså att avtalet mellan Norge och Sverige ändras. Riksdagen har godkänt att Sverige och Norge ingår ett nytt avtal som tillåter att det ursprungliga avtalet ändras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ja till ändringsavtal mellan Norge och Sverige (NU25)

Regeringen vill att riksdagen godkänner ett nytt avtal mellan Sverige och Norge som innebär att ändringar kan göras i ett avtal mellan de två länderna kring elcertifikat. Sedan 2011 har Sverige ett avtal med Norge om en gemensam marknad för elcertifikat.

Ändringarna i avtalet om en gemensam elcertifikatsmarknad behöver göras till följd av regeringens nya förslag på området som bland annat innehåller ett nytt mål för produktion av förnybar el. Produktionen ska öka med 18 terawattimmar till 2030. Elcertifikatssystemet, som ska öka produktionen av förnybar el, förlängs också till 2045. Dessa förslag behandlas i ärende NU20.

Men, för att dessa ändringar ska börja gälla krävs alltså att avtalet mellan Norge och Sverige ändras. Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett nytt avtal som tillåter att det ursprungliga avtalet ändras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.