Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun

Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2011

Beslut

Kommunfullmäktige blir regionfullmäktige på Gotland (KU7)

Gotlands kommun ska få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse i stället för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-08
Justering: 2011-11-15
Betänkande publicerat: 2011-11-15
Trycklov: 2011-11-15
Betänkande 2011/12:KU7

Kommunfullmäktige blir regionfullmäktige på Gotland (KU7)

Regeringen har föreslagit att Gotlands kommun ska få möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse i stället för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Lagändringarna är tänkta att börja gälla den 1 januari 2012. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-23
4

Beslut

Beslut: 2011-11-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:21.