Alkolås efter rattfylleri

Trafikutskottets bet 2010/11:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2010

Beslut

Alkolås efter rattfylleri (TU7)

Provverksamheten med alkolås för personer som dömts för rattfylleri blir permanent. Den som har dömts för rattfylleri, och som uppfyller kraven för alkolås, får behålla sitt körkort om han eller hon går med på att få alkolås installerat i bilen och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. För att få fler människor att välja alkolås kommer kostnaderna för ansökan om så kallat villkorat körkort att sänkas. Dessutom kommer spärrtiden för dem som väljer att få sitt körkort spärrat att förlängas, så att den blir minst lika lång som tiden för dem som väljer alkolås.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-16
Justering: 2010-11-25
Betänkande publicerat: 2010-11-30
Trycklov: 2010-11-30
Reservationer 3
bet 2010/11:TU7

Alkolås efter rattfylleri (TU7)

Provverksamheten med alkolås för personer som dömts för rattfylleri ska bli permanent, enligt förslaget. Den som har dömts för rattfylleri, och som uppfyller kraven för alkolås, får behålla sitt körkort om han eller hon går med på att få alkolås installerat i bilen och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. För att få fler människor att välja alkolås kommer kostnaderna för ansökan om så kallat villkorat körkort att sänkas. Dessutom kommer spärrtiden för dem som väljer att få sitt körkort spärrat att förlängas, så att den blir minst lika lång som tiden för dem som väljer alkolås.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-08
4

Beslut

Beslut: 2010-12-09
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alkolås efter rattfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
2. lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:26 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2010/11:T8 yrkande 4, 2010/11:T362 i denna del och 2010/11:T442 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M950012
MP02005
FP20004
C18005
SD19001
V01702
KD16003
Totalt168134047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Alkolås efter läkares anmälan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T442 yrkande 3.

3. Obligatoriskt införande av alkolås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T8 yrkande 1, 2010/11:T9 yrkandena 1 och 2, 2010/11:T362 i denna del, 2010/11:T411 yrkande 3 och 2010/11:T442 yrkandena 4 och 5.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M950012
MP02005
FP20004
C18005
SD19001
V01702
KD16003
Totalt168134047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Alkolås som upphandlingskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T8 yrkandena 2 och 3 samt 2010/11:T362 i denna del.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M950012
MP02005
FP20004
C18005
SD19001
V01702
KD16003
Totalt168135046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Förmånsvärde vid alkolås i tjänstebilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T362 i denna del.