Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2012

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om äldrefrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-01-24
Justering: 2012-02-14
Betänkande publicerat: 2012-02-15
Trycklov: 2012-02-15
Reservationer 20
Betänkande 2011/12:SoU10

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om äldrefrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-02-22
4

Beslut

Beslut: 2012-02-22
10 förslagspunkter, 4 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 februari 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldrepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So281 av Olle Thorell (S),
2011/12:So306 av Anna Steele (FP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So308 av Boriana Åberg (M),
2011/12:So317 av Gustav Nilsson (M),
2011/12:So324 av Johnny Munkhammar och Johan Hultberg (båda M),
2011/12:So336 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 9,
2011/12:So421 av Anne Marie Brodén (M),
2011/12:So451 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),
2011/12:So456 av Lars Hjälmered och Olof Lavesson (båda M),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 46,
2011/12:So525 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2011/12:So531 av Christian Holm och Jessica Polfjärd (båda M),
2011/12:So555 av Jan Ericson (M),
2011/12:So560 av Johan Johansson och Ann-Britt Åsebol (båda M),
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1, 4, 5, 8 och 12,
2011/12:So595 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1 och 4,
2011/12:So605 av Björn von Sydow m.fl. (S) och
2011/12:So651 av Christina Karlsson m.fl. (S).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M98009
MP00232
FP19005
C16007
SD18001
V00181
KD16003
-1000
Totalt168914149

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Äldrehälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So363 av Eva Flyborg (FP) och
2011/12:So498 av Christina Karlsson (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M98009
MP23002
FP19005
C16007
SD01900
V18001
KD16003
-0100
Totalt28120048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Psykisk ohälsa bland äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So280 av Désirée Liljevall (S).

Reservation 5 (S)

4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 22.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M98009
MP02302
FP19005
C16007
SD19000
V01801
KD16003
-1000
Totalt169132048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So336 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 4 och 7 samt
2011/12:So595 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

6. Bemanningen i demensboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So336 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 5 och
2011/12:So633 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M98009
MP00232
FP19005
C16007
SD01900
V18001
KD16003
-0100
Totalt258202348

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Kostnader för den enskilde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So245 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2011/12:So347 av Kerstin Nilsson och Kerstin Engle (båda S),
2011/12:So563 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 7 och
2011/12:So630 av Björn von Sydow m.fl. (S).

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108823
M95129
MP00232
FP19005
C15017
SD00190
V01801
KD16003
-0010
Totalt1461913450

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Rättssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So336 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 10,
2011/12:So396 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) och
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 15 (MP, V)

9. Äldreomsorg på det egna språket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So395 av Nina Lundström (FP) och
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 14-16 och 18.

Reservation 16 (V)

10. Kunskap och kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So209 av Hans Hoff (S),
2011/12:So259 av Shadiye Heydari (S),
2011/12:So285 av Hannah Bergstedt (S),
2011/12:So336 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 3 och 6,
2011/12:So436 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson (båda KD) yrkande 3,
2011/12:So508 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 19 i denna del, 20 och 26 samt
2011/12:So595 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (MP)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S208822
M98009
MP10222
FP19005
C16007
SD01900
V00181
KD16003
-0100
Totalt1522012849

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag