Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 februari 2012

Beslut

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om äldrefrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om äldrefrågor (SoU10)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om äldrefrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.