Visning av Riksdagshuset på svenska och engelska

Vill du veta hur det går till när riksdagens ledamöter beslutar om viktiga frågor? Under 55 minuter får du besöka de platser i Riksdagshuset där politikerna fattar sina beslut. Under rundturen får du både veta vad som händer i riksdagen i dag och får historiska tillbakablickar.

Du behöver inte boka visning i förväg, och alla visningar är gratis. Det finns 28 platser per visningstillfälle. Kom i god tid för säkerhetskontroll. Entrén stänger fem minuter innan visningen startar.

Visningar av Riksdagshuset