EU-nämndens sammanträde

Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:45

Datum och tid: Tisdag 2024-06-25 kl. 14:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Europeiska rådet
  Statsminister Ulf Kristersson
  Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 27–28 juni 2024
   
 2. (ev.) Övriga frågor
   
  Anm: Nästa sammanträde äger rum tisdag den 2 juli 2024 kl. 13.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  *Återrapport från möte i Europeiska rådet den 27–28 juni 2024​