EU-nämndens sammanträde

Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:2

Datum och tid: Fredag 2023-09-22 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

​1. Konkurrenskraftsfrågor – inre marknad och industri

Statssekreterare Håkan Jevrell

Återrapport från möte i rådet den 22–23 maj 2023

Återrapport från informellt möte i rådet den 23–24 juli 2023

Information och samråd inför möte i rådet den 25 september 2023

2. (ca kl. 9.30) Rättsliga och inrikes frågor

Justitieminister Gunnar Strömmer

Återrapport från möte i rådet den 8–9 juni 2023

Återrapport från informellt möte i rådet den 20–21 juli 2023

Information och samråd inför möte i rådet den 28 september 2023

3. (ca kl. 9.50) Rättsliga och inrikes frågor

Statsrådet Maria Malmer Stenergard

Återrapport från möte i rådet den 8–9 juni 2023

Återrapport från informellt möte i rådet den 20–21 juli 2023

Information och samråd inför möte i rådet den 28 september 2023

4. Justering

Protokoll från sammanträdet den 15 september 2023

5. (ev.) Övriga frågor

Anm: Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 3 oktober 2023 kl. 14.00 i Skandiasalen (N3), och behandlar

* Europeiska rådet

Bilagor

Till p. 1 (Konkurrenskraftsfrågor – inre marknad och industri)

Utrikesdepartementet

- Utkast allmän riktlinje (12714/23), dp 3
- Utkast allmän riktlinje (12714/23 ADD 1), dp 3
- Utkast allmän riktlinje (12714/23 ADD 2), dp 3
- Utkast allmän riktlinje (12639/23), dp 4
- Diskussionsunderlag (12678/23), dp5

Till p. 2–3 (Rättsliga och inrikes frågor)

Från Justitiedepartementet

- Utkast deklaration (12838/23), dp 6
- Utkast genomförandebeslut (COM2023 546 final), dp 8a