Justitieutskottets sammanträde

Kallelse till justitieutskottets sammanträde 2023/24:1

Datum och tid: Torsdag 2023-09-14 kl. 09:30
Plats: RÖ7-44

Föredragningslista

 1. Förslag till förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn
  Överläggning
  Statssekreterare Charlotte Kugelberg, Justitiedepartementet

 2. Förslag till revidering av EU:s brottsofferdirektiv
  Överläggning
  Statssekreterare Charlotte Kugelberg, Justitiedepartementet

 3. EU-information
  Information från regeringen om resultatet av det svenska EU-ordförandeskapet
  Statssekreterare Charlotte Kugelberg, Justitiedepartementet

 4. Justering av protokoll

 5. Fråga om utskottsinitiativ om att fler brott ska ingå i utdrag ur belastningsregistret

 6. Inkomna skrivelser

 7. Utskottsresa

 8. Övriga frågor

 9. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 21 september 2023 kl. 10.00.​