EU-nämndens sammanträde

Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:8

Datum och tid: Fredag 2023-10-20 kl. 08:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

​1.      Utrikesfrågor
Kabinettssekreterare Jan Knutsson
Återrapport från möte i rådet den 20 juli 2023
Återrapport från informellt möte i rådet den 31 augusti 2023
Återrapport från videomöte den 11 oktober 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 23 oktober 2023

2.      (ca kl. 09.00) Allmänna frågor
Statsrådet Jessika Roswall
Återrapport från möte i rådet den 19 september 2023
Återrapport från informellt möte i rådet den 28 september 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 24 oktober 2023
 

3.      (ca kl. 09.30) Jordbruks- och fiskefrågor
Landsbygdsminister Peter Kullgren
Återrapport från möte i rådet den 18 september 2023
Återrapport från informellt möte i rådet den 3–5 september 2023
Information och samråd inför möte i rådet den 23–24 oktober 2023

4.      Justering
Uppteckningar från sammanträdet den 6 oktober 2023 samt protokoll från sammanträdena den 13 oktober, 17 oktober och 18 oktober 2023

5.      (ev.) Övriga frågor

 

Anm: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 25 oktober kl. 09.00 i Förstakammarsalen (RÖ5) och behandlar:
* Europeiska rådet

 

Bilagor

​Till p. 3 (Jordbruks- och fiskefrågor)
Från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
- Förslag till förordning (14024/23), dp 3