Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 21:a höstmöte i Jerevan

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 21:a höstmöte i Jerevan.