Skatteutskottet besöker USA

Skatteutskottet besöker USA 18–25 februari.

Skatteutskottets resor