Näringsutskottets öppna sammanträde om energilagring

Näringsutskottet håller ett öppet sammanträde om energilagring.

Tid: Klockan 10–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (Norrbro 1B).

Hitta till riksdagen

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Program

10.00–10.03 Välkomstanförande – Tobias Andersson (SD), ordförande näringsutskottet

10.03–10.25 Introduktion: Lagring av el – olika tekniker – Niclas Damsgaard, chef strategi, Svenska kraftnät

10.25–11.05 Panelsamtal

Moderator: Johanna Mossberg, avdelningschef, Energimyndigheten.

Paneldeltagare

  • Niclas Damsgaard, chef strategi, Svenska kraftnät
  • Anna Wolf, vice VD, Power Circle
  • Martin Olin, strategisk projektledare, Energiföretagen
  • Johan Söderbom, Thematic Leader, Energy storage, EIT InnoEnergy (EuropeanInstitute of Innovation and technology)
  • Magnus Henrekson, professor, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Exempel på frågor som kan komma att belysas:

  • Kan energilagring bidra till ett välfungerande kraftsystem eller krävs helt
    andra lösningar?
  • Vilka är investerings- och marknadsförutsättningarna för olika lagringstekniker?
  • Bör Sverige och EU satsa stora resurser på utveckling av teknik för att lagra energi eller är det bättre att exportera elen till länder med fossilbaserad kraftproduktion?

11.05–11.25 Paus

11.25–11.55 Frågor från näringsutskottets ledamöter

11.55–12.00 Avslutningsanförande – Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordförande näringsutskottet

Webb-tv: Näringsutskottets öppna sammanträde om energilagring

Till kalendern