Återrapportering från Europeiska rådets möte

Statsminister Ulf Kristersson (M) återrapporterar från Europeiska rådets möte den 20-21 mars. Statsministern inleder, därefter får ledamöterna tillfälle att ställa frågor.

Webb-tv: Återrapportering från Europeiska rådets möte