Välbesökt seminarium om rymden

Publicerad:

Onsdagen 20 mars höll talman Andreas Norlén ett hälsningsanförande i riksdagens Andrakammarsal vid ett seminarium om rymden. Vid seminariet berättade astronauten Marcus Wandt om sin resa till den internationella rymdstationen ISS.

Talman Andreas Norlén framhöll att det inte finns någon motsättning mellan att lösa de problem jorden står inför och att forska i rymden. Tvärtom menade han att rymddata hjälper oss att följa klimatförändringar över tid och ger oss en bättre förståelse för hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för liv på jorden.

Swedish Space Corporations ordförande Anna Kinberg Batra beskrev hur förståelsen för rymdforskningens betydelse ökat under senare år. Som exempel på detta nämnde hon dels det stora antal åhörare seminariet lockat och dels att Sveriges ordförandeskap i EU invigdes vid Esrange i närvaro av såväl hela EU-kommissionen som hela den svenska regeringen.

Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman talade om att Sverige, som ett litet land, har en unik bredd i förmåga och kompetens inom rymdområdet; från att bygga avancerade komponenter till att bygga hela satelliter och skicka upp dem i rymden. Satelliter som sedan kan användas för att övervaka klimatförändringar, effektivisera samhällsplanering och kartlägga säkerhetshot.

Astronaut Marcus Wandt visade bilder från sitt arbete på den internationella rymdstationen ISS. Han beskrev också de experiment han utförde under sin tid på rymdstationen. Ett av dem var att undersöka hur stamceller reagerar på viktlöshet.