Nya arvoden för statsråden

Publicerad:

Statsrådens arvoden höjs den 1 juli 2024 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet för statsministern uppgår därmed till 198 000 kronor per månad och för övriga statsråd till 156 000 kronor per månad. Höjningarna innebär en ökning med 3,7 procent.

Statsrådsarvodesnämnden är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg och kammarrättspresidenten Monica Dahlbom. Sekreterare är föredraganden Björn Länsisyrjä.

För mer information

  • Frågor om nämndens beslut besvaras av ordföranden Ove Nilsson, telefon 070-815 42 82.
  • Nämndens sekreterare Björn Länsisyrjä nås på telefon 08-786 54 84.


Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00