Nordiska rådets svenska delegation arrangerade nordiskt rundabordssamtal om försvarsfrågor

Publicerad:

Sverige är i år ordförandeland i Nordefco och därmed bjöd Nordiska rådets svenska delegation in till ett informellt rundabordssamtal om försvarsfrågor, i riksdagen onsdagen den 13 september. 

Rundabordssamtalet gav möjlighet till samtal om framtida nordiskt försvarssamarbete, både militärt och civilt. Vidare även om och hur samarbetet kan stärkas i fredstid och bli mer långtgående i kriser och i händelser av konflikt. 

De nordiska länderna har sedan länge arbetat för att stärka den regelbaserade ordningen och bidra till demokratisk utveckling. 

Förändrade förutsättningar för försvarssamarbetet

Mycket av diskussionerna kom att fokusera på Rysslands olagliga fullskaliga invasion av Ukraina. Med krig i Europa och ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge konstaterades det att nordiska försvarssamtal och konsultationer är särskilt viktiga. 

Många talare lyfte vikten av nära samarbete med de baltiska staterna. Inom en snar framtid förväntas alla nordiska länder vara medlemmar av Nato och därmed har förutsättningarna för nordiskt försvarssamarbete förändrats.

Återkommande informella möten

Sedan 2013 har Nordiska rådets presidium, med utgångspunkt i att stärka den parlamentariska dimensionen i försvarssamarbetet för ett säkrare och tryggare Norden, arrangerat informella möten med de nordiska försvarsministrarna, försvarschefer och presidierna för de nordiska parlamentens försvarsutskott. 

Vid mötet i Stockholm, som leddes av delegationens ordförande Heléne Björklund (S), deltog försvarsminister Pål Jonson (M), minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) samt överbefälhavare Micael Bydén. 

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 08-786 60 42, e-post: lena.eklof@riksdagen.se