Informationstillfälle om riksdagens roll i krig och krigsfara

Publicerad:

Onsdagen den 8 november hölls ett informationstillfälle för riksdagsledamöterna om riksdagens roll i krig och krigsfara. 

– Syftet var att öka kunskapen genom att ge alla riksdagsledamöter gemensam information om riksdagens roll i krig och krigsfara och om det säkerhetspolitiska läget. Det är viktigt att även våra centrala demokratiska processer fortsätter att fungera i svåra situationer, säger Andreas Norlén, talman och ordförande i krigsdelegationen. 

Under informationstillfället talade förste vice talman Oleksandr Korniyenko från det ukrainska parlamentet Verchovna Rada på länk från Kiev om hur parlamentet fortsatt att arbeta sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes. Ledamöterna fick på så sätt en ökad förståelse för de utmaningar ett parlament kan stå inför om landet befinner sig i krig. 

Riksdagsledamöterna fick även information om det nuvarande säkerhetspolitiska läget från Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Informationstillfället hölls på initiativ av krigsdelegationens presidium.
Krigsdelegationen

Bakgrund

Riksdagen och riksdagens ledamöter ska kunna upprätthålla sin verksamhet även om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara. Riksdagen genomför löpande aktiviteter som syftar till att ge ledamöterna fördjupade kunskaper och därmed stärka riksdagens förmåga att fortsätta verka även i allvarliga kriser, krig och krigsfara. 

För mer information