Sloveniens talman besökte Sverige

Publicerad:

Sloveniens talman Urška Klakočar Zupančič med delegation har avlagt ett officiellt besök i Sverige 13–15 november. Talman Andreas Norlén tog emot i riksdagen.

Under besöket tog talman Andreas Norlén emot i riksdagen och ett möte hölls med den gästande delegationen och ledamöter från utbildningsutskottet och utrikesutskottet. Talmannen var även värd för en lunch och ett möte med deltagande av riksdagsledamöter från miljö- och jordbruksutskottet. Förste vice talman Kenneth G Forslund var värd för en middag. 

På programmet utanför riksdagen stod bland annat ett möte med utrikesminister Tobias Billström och en audiens hos kungen. Delegationen besökte även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.