Sloveniens talman besöker Sverige

Publicerad:

Sloveniens talman Urška Klakočar Zupančič med delegation avlägger officiellt besök i Sverige 13–15 november. Talman Andreas Norlén tar emot i riksdagen.

Den 14 november tar talman Andreas Norlén emot i riksdagen och ett möte hålls med den gästande delegationen och ledamöter från utbildningsutskottet och utrikesutskottet. Den 15 november står talmannen värd för en lunch och ett möte med deltagande av riksdagsledamöter från miljö- och jordbruksutskottet. Förste vice talman Kenneth G Forslund är värd för en middag. 

På programmet utanför riksdagen står bland annat ett möte med utrikesminister Tobias Billström och en audiens hos kungen. Delegationen besöker även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För mer information