Nya arvoden för statsråden

Publicerad:

Statsrådens arvoden höjs den 1 juli 2023 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet för statsministern uppgår därmed till 191 000 kronor per månad och för övriga statsråd till 150 500 kronor per månad. Höjningarna innebär en ökning med 3,8 procent.

Statsrådsarvodesnämnden är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg och kammarrättspresidenten Monica Dahlbom. Sekreterare är föredraganden Björn Länsisyrjä.

För mer information

  • Ove Nilsson, ordföranden, telefon, 070-815 42 82.
  • Björn Länsisyrjä, sekreterare, telefon, 08-786 54 84.
  • Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00