Aktuellt

Postbilar på rad parkerade under en bro Tomas Oneborg / TT

Postnord får ekonomiskt tillskott

Tisdag 12 december 2017

Postnord AB får ett kapitaltillskott på högst 400 miljoner kronor. Det har riksdagen bestämt. Postnord har haft svårt att anpassa sin verksamhet till ändrade marknadsförutsättningar. Syftet med tillskottet är bland annat att säkerställa att posttjänsten håller god kvalitet.

Kollage med bilder på nyanländ som studerar, en äldre kvinna pussar ett barnbarn, containrar, branmän vid olycksplats, myntstapel med tio´kronor och landskap taget från ovan. Foto: Johnér bildbyrå, Mostphotos, Försvarsmaken och TT Nyhetsbyrån

Pengar inom nio utgiftsområden i statens budget har fördelats

Tisdag 12 december 2017

Riksdagen har fattat beslut om nio av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som ska gå till näringsliv, migration och ekonomisk trygghet för familjer och barn.

KU föreslår Thomas Norling som ny justitieombudsman

Tisdag 12 december 2017

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid tisdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer kammarrättslagmannen Thomas Norling till ny justitieombudsman.

Nobelpristagare på väg in till seminarium tillsammans med talman Urban Ahlin Foto: Anders Löwdin

Nobelpristagare om vägen till ett Nobelpris

Tisdag 12 december 2017

Den 12 december arrangerade Sveriges riksdag ett seminarium med Nobelpristagare, Nobelexperter och beslutsfattare om vägen till ett Nobelpris. Seminariet går att se i efterhand via webb-tv.

Öppet samråd i EU-nämnden

Måndag 11 december 2017

EU-nämnden håller ett öppet samråd onsdagen den 13 december. Vid mötet kommer statsminister Stefan Löfven (S) att informera och samråda inför Europeiska rådet den 14-15 december. På mötet med Europeiska rådet kommer de att diskutera försvar, sociala frågor, utbildning och kultur samt yttre förbindelser.

Rossana Dinamarca (V) under debatten om metoo-uppropet. Foto: Anders Löwdin

Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen

Måndag 11 december 2017

Den 11 december klockan 9 hölls en aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen. Debatten har begärts av Vänsterpartiet. Från regeringen deltog barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer

Torsdag 7 december 2017

Regeringen har föreslagit att en institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i Sverige och att riksdagen bör vara huvudman för en sådan institution. Riksdagen anser att det finns skäl som talar mot att en svensk institution för mänskliga rättigheter ska placeras hos riksdagen. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen därför regeringen att utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige igen.

Foto: TT Nyhetsbyrån

Pengar till området energi

Torsdag 7 december 2017

Cirka 3,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet energi. Mest pengar går till energiforskning, knappt 1,5 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Polisens krav på tillstånd för kameraövervakning bör tas bort

Torsdag 7 december 2017

Det krav på tillstånd som polisen har för kameraövervakning bör tas bort och ersättas av en anmälningsplikt senast i maj 2018. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. S, MP och V reserverar sig.

Pressinbjudan: Seminarium med Nobels fredspristagare

Torsdag 7 december 2017

Den 13 december arrangerar Sveriges riksdag ett seminarium med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) som tilldelats Nobels fredspris 2017. Temat för seminariet är en diskussion om utmaningarna med fördragsbaserade begränsningar av spridning och användning av kärnvapen. Pristagarens anförande följs av ett panelsamtal. Seminariet är öppet för inbjudna gäster och media.

EU-förslag om myndigheters befogenheter går för långt

Torsdag 7 december 2017

Finansutskottet anser att EU-kommissionens förslag om att europeiska tillsynsmyndigheter ska få utökade befogenheter går för långt. Enligt utskottet kan förslaget leda till att tillsynen blir mindre effektiv och att det blir otydligt vilket tillsynsansvar som ska ligga på EU-nivå respektive på nationell nivå.

Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Afghanistan och Irak

Torsdag 7 december 2017

Sverige ska även under 2018 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Det föreslår ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger ja till att Sverige deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan.

Foto: Melker Dahlstrand

Öppen utfrågning om framtidens spelpolitik

Torsdag 7 december 2017

Den 7 december höll kulturutskottet en öppen utfrågning om framtidens spelpolitik. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media och kan ses i efterhand via webb-tv.

Montage med bilder av unga fotbollstjejer, nyanlända som lär sig svenska, en myntstapel med tiokronor och en polis på skoter. Foto: Mostphotos, TT Nyhetsbyrån och Polisen

Pengarna är fördelade inom tre utgiftsområden i statens budget

Onsdag 6 december 2017

Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som ska gå till idrotten och regional kulturverksamhet. Dessutom har riksdagen bestämt hur mycket pengar Polismyndigheten, Kriminalvården och Sida med flera ska få för nästa år.

En manlig och en kvinnlig soldat samtalar på ett båtsdäck. Foto: Rebecca Landberg / Försvarsmakten

Sverige deltar i EU-samarbetet Pesco

Onsdag 6 december 2017

Sverige ska delta i det militära samarbete inom EU som har fått namnet det permanenta strukturerade samarbetet (permanent structured cooperation - Pesco). Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Socialutskottet vill ha samma krav på offentlig socialtjänst som på privat

Tisdag 5 december 2017

Socialutskottet vill att samma krav på tillstånd som gäller för privata utförare inom socialtjänsten ska gälla även för offentlig verksamhet. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. S, MP och V reserverar sig.

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Måndag 4 december 2017

Den 7 december höll konstitutionsutskottet ett öppet sammanträde där justitieombudsmannen, JO, överlämnde sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogjorde för verksamheten under verksamhetsåret 1 juli 2016–30 juni 2017. Sammanträdet var öppet för allmänhet och media och kan ses i efterhand via webb-tv.

Georgiens talman besöker riksdagen

Måndag 4 december 2017

Talman Urban Ahlin tar emot när Irakli Kobakhidze, talman i det georgiska parlamentet, gör ett officiellt besök i riksdagen den 6–7 december.

Skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring höjs

Torsdag 30 november 2017

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och kapitalförsäkring med 0,25 procentenheter. Förändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Underdelen av en person som kör i rullstol utomhus. Foto: Mostphotos Foto: Mostphotos

Nytt mål för politik som gäller funktionshinder

Torsdag 30 november 2017

Det införs ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. I samband med att riksdagen sa ja till regeringens förslag riktades också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Ett av dem handlar om att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.