Start | Sveriges riksdag

Lagar

Följ arbetet i riksdagen

Hitta den senaste informationen från riksdagen. Bland annat förslag, beslut och andra aktuella händelser.

Sök bland riksdagens dokument

Hitta riksdagens dokument via sökfunktionen.

Sök dokument och lagar

Senaste nytt

 • Särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina

  DebattFredagen den 24 maj klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar försvarsminister Pål Jonson (M). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

 • Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2024

  UtfrågningFinansutskottet håller ett öppet sammanträde med utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2024.

 • KU föreslår en ny riksrevisor

  PressKonstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen väljer Christina Gellerbrant Hagberg (generaldirektör för Arbetsgivarverket) till riksrevisor efter Helena Lindberg.

 • Kärnavfallsfonden ska täcka fler kostnader

  BeslutKommunerna ska i större utsträckning kompenseras för sina kostnader i samband med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att fler av kommunernas kostnader ska täckas av kärnavfallsfonden.

Se alla senaste nytt
En illustration av ledamöter vid ett sammanträde uppifrån.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Utskotten – motorn i riksdagsarbetet

I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik. 

Utskotten och EU-nämnden

Senaste sändningarna

Här ser du de senaste sändningarna från riksdagens webb-tv.

Illustration: Valbås med EU-flagga bakom.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

EU-valet 2024

I början av juni är det val till Europaparlamentet. I Sverige hålls valet den 9 juni. Då väljer medborgarna vilka som ska representera dem de kommande fem åren.

Val till Europaparlamentet 2024

KU-utfrågning med statsminister Ulf Kristersson. Översiktsbild över de som utfrågas och konstitutionsutskottets ledamöter.
Foto: Melker Dahlstrand

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Konstitutionsutskottet, KU, höll öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Flera ministrar frågades ut, bland andra statsminister Ulf Kristersson (M).

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) lämnar över budgeten till andre vice talman Julia Kronlid (SD)
Foto: Melker Dahlstrand

Regeringen lämnade vårpropositionen

Den 15 april lämnade regeringen den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen. Den innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. Riktlinjerna ligger till grund för det kommande budgetförslaget på hösten. Riksdagen beslutar om den här propositionen i juni.

Medeltidsmuseet framifrån.
Foto: Anders Löwdin

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Riksdagsförvaltningen ska ta fram en plan för hur den unika historiska miljön under Riksplan ska tillvaratas och göras tillgänglig för allmänheten i samband med den ombyggnad som planeras. Det är innebörden i det uppdrag som riksdagsstyrelsen gett riksdagsdirektören vid ett sammanträde i februari. 

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

 Gruppfoto på talmännen i kammaren. Från vänster tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), talman Andreas Norlén, förste vice talman Kenneth G Forslund (S) och andre vice talman Julia Kronlid (SD).
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagens främsta företrädare

Talmannen leder och planerar riksdagens arbete.

Partierna i riksdagen och antalet ledamöter

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. Åtta partier finns representerade i riksdagen under valperioden 2022–2026.

Två ledamöter sitter i riksdagen utan partibeteckning. Ledamöterna har lämnat sitt parti sedan valet 2022.

 1. 106

  Socialdemokraterna
 2. 72

  Sverigedemokraterna
 3. 68

  Moderaterna
 4. 24

  Vänsterpartiet
 5. 24

  Centerpartiet
 6. 19

  Kristdemokraterna
 7. 18

  Miljöpartiet
 8. 16

  Liberalerna

Så fungerar riksdagen

Riksdagens fem grundläggande uppgifter

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Beslutar om lagar

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma bland annat i en motion från en eller flera riksdagsledamöter.

Beslutar om lagar

Illustration av lagboken och en ordförandeklubba.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Faktafrågor om riksdagen och EU

Ordinarie telefontider: måndag–fredag klockan 9–12 och 13–15

Få svar på dina pressfrågor

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. Här finns också riksdagens pressbilder att ladda ned.

Jobba eller praktisera i riksdagen

Riksdagsförvaltningen erbjuder stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter i en kunskapsintensiv miljö nära demokratins kärna.

Arbeta hos oss

Översiktsbild biblioteket. Stora salen.
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsbiblioteket är öppet för alla

Välkommen till riksdagens egen kunskapskälla, en del av demokratin och öppet för alla. 

Riksdagsbiblioteket

Östra riksdagsdhuset flygfoto
Foto: Riksdagsförvaltningen

Upplev riksdagen – en digital rundvandring

Följ med på en spännande resa genom Riksdagshuset och se filmer om allt ifrån rösträttens införande till hur arbetet i riksdagen går till. Titta runt i kammaren, finansutskottets sammanträdesrum samt andra rum i 360 grader och följ med på en guidad tur bakom kulisserna i riksdagen.

Upplev riksdagen (öppnas i nytt webbfönster)

Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Sveriges medlemskap i EU

På riksdagens EU-sidor får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Så fungerar EU

Diariet

Sök bland ärenden i diariet.

Riksdagens öppna data

Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens databaser.