Utrikespolitiken

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma den svenska utrikespolitiken.

I första hand är det regeringen som har ansvaret för utrikespolitiken. Det finns dock vissa frågor som endast riksdagen kan besluta om. Efter förslag från regeringen bestämmer riksdagen exempelvis vilka internationella militära insatser som Sverige ska delta i och hur stor del av bruttonationalinkomsten, BNI, som ska gå till det internationella biståndet.

Det är utrikesutskottet som förbereder de utrikespolitiska besluten innan hela riksdagen tar ställning i kammaren.

Utrikesutskottet

Utrikespolitisk debatt i februari

I riksdagens kammare och utskott är utrikespolitiska frågor ofta på dagordningen för ledamöterna. Varje år i februari hålls en utrikespolitisk debatt. Då presenterar utrikesministern den utrikespolitiska deklarationen som talar om vilken politik Sverige ska driva i olika frågor. I samband med deklarationen debatterar riksdagspartierna sin syn på utrikespolitiken.

Riksdagens arbete med utrikespolitiken - så går det till

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik. Utrikespolitik kan handla om bistånd, mänskliga rättigheter och säkerhetspolitik. När en konflikt uppstår mellan två länder måste andra länder ta ställning till den. Se filmen om hur det går till när riksdagen jobbar med utrikespolitik.

Viktiga frågor tas upp i Utrikesnämnden

I Utrikesnämnden ska regeringen diskutera och förankra sin utrikespolitik med riksdagen. Utrikesnämnden består av talmannen samt 18 riksdagsledamöter, nio ordinarie och nio suppleanter. Kungen är ordförande i nämnden.

Regeringen ska fortlöpande informera Utrikesnämnden om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för Sverige och överlägga med nämnden när det behövs. I alla större viktiga utrikesärenden ska regeringen överlägga med nämnden innan beslut tas, om det är möjligt.

Utrikesnämnden

Utrikespolitiken i EU

Eftersom Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU, sker en del av det utrikespolitiska arbetet inom ramen för samarbetet mellan de olika EU-länderna. Det är regeringen som representerar Sverige i EU. Men i förhandlingarna med de andra EU-länderna kan inte regeringen föra fram vilka åsikter den vill. Regeringen träffar därför riksdagen regelbundet för att stämma av EU-frågor.

Om sidan

Publicerad