Sök

Avdelning
Hoppa till filter

601 266 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Onsdag den 22 maj 2024 (preliminär)

  Kammarens talarlista 2024-05-22

  Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 22 maj 2024 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet
 • Dokument & lagar

  Torsdag den 25 april 2024 (preliminär)

  Kammarens talarlista 2024-04-25

  Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 25 april 2024 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Utrikesutskottets
 • Dokument & lagar

  Onsdag den 24 april 2024 (preliminär)

  Kammarens talarlista 2024-04-24

  Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 24 april 2024 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Justitieutskottets betänkande JuU28
 • Dokument & lagar

  Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

  KU:s särskilda kallelser och föredragningslistor 2023/24:KU41 tisdag 2024-04-23 kl. 11:00

  Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:41 Datum och tid: Tisdag 2024-04-23 kl. 11:00 Plats: RÖ7-08 Föredragningslista Justering av protokoll Anmälningar Beredningen av förslag om elstöd till företag G6 Beredning  Hanteringen av lagförslag om preventiva vistelseförbud G27 Beredning  Regeringens
 • Dokument & lagar

  Tisdag den 23 april 2024

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:104

  Kammarens föredragningslistor 2023/24:104 Tisdagen den 23 april 2024 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 2 april  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2023/24:706 av Nima Gholam Ali Pour
 • Dokument & lagar

  En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  Yttrande 2023/24:SkU6y

  En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet Dokumentet är inte
  2024-04-22
 • Dokument & lagar

  Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2023

  Yttrande 2023/24:SkU5y

  Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2023 Dokumentet är inte
  2024-04-22
 • Dokument & lagar

  Planerade ärenden för kammaren

  Uttag 2018/19:plan

  Det här är de dagar som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Måndag 22 april klockan 10.00 Justitieutskottet Kriminalvårdsfrågor Betänkande 2023/24:JuU17 Unga lagöverträdare Betänkande 2023/24:JuU19 Straffrättsliga frågor Betänkande 2023/24:JuU20
 • Dokument & lagar

  Måndag den 22 april 2024

  Kammarens talarlista 2024-04-22

  Måndagen den 22 april 2024 Kl. 10.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Justitieutskottets betänkande JuU17 Kriminalvårdsfrågor 1 Mats Arkhem SD 6 2 Sanna Backeskog S 8 3 Mikael Damsgaard M 8 4 Gudrun Nordborg V 8 5 Ingemar Kihlström KD 8 6 Ulrika Liljeberg C 8 7 Martin Melin L 6 0.52
 • Dokument & lagar

  Etableringsstopp för friskolor

  Interpellation 2023/24:711 av Linus Sköld (S)

  Interpellation 2023/24:711 Etableringsstopp för friskolor av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L En skola som bygger på marknadens principer med oreglerade vinstuttag är unikt i välden. Friskolesektorn håller i snabb takt på att samlas i ett fåtal stora koncerner som sätter vinst före skolans kvalitet och elevernas
  Inlämnad
  2024-04-19
  Svarsdatum
  2024-05-07
  Besvarare
  Statsrådet Lotta Edholm (L)
 • Dokument & lagar

  Kvinnors situation i Iran

  Interpellation 2023/24:710 av Sara Gille (SD)

  Interpellation 2023/24:710 Kvinnors situation i Iran av Sara Gille SD till Utrikesminister Tobias Billström M Vid den iranska revolutionen 1979 ersattes monarkin med ett religiöst ledarskap. Man införde strikta sharialagar, där kvinnors rättigheter inskränktes och samhället blev alltmer könssegregerat. I dag har det gått
  Inlämnad
  2024-04-19
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Dokument & lagar

  Eldning av trädgårdsavfall

  Svar på skriftlig fråga 2023/24:808 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

  Svar på fråga 2023/24:808 Eldning av trädgårdsavfall till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Svar på fråga 2023/24:807 av Kerstin Lundgren C Eldning på tomten och fråga 2023/24:808 av Stina Larsson C Eldning av trädgårdsavfall Kerstin Lundgren har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att tydliggöra
  Svarsdatum
  2024-04-22
  Frågeställare
  Stina Larsson (C)
 • Dokument & lagar

  Eldning på tomten

  Svar på skriftlig fråga 2023/24:807 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

  Svar på fråga 2023/24:807 Eldning på tomten till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Svar på fråga 2023/24:807 av Kerstin Lundgren C Eldning på tomten och fråga 2023/24:808 av Stina Larsson C Eldning av trädgårdsavfall Kerstin Lundgren har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta åtgärder för att tydliggöra att förbränning
  Svarsdatum
  2024-04-22
  Frågeställare
  Kerstin Lundgren (C)
 • Dokument & lagar

  Vapenhandboken

  Skriftlig fråga 2023/24:830 av Per Söderlund (SD)

  Fråga 2023/24:830 Vapenhandboken av Per Söderlund SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Den 20 februari i år upptäckte en vapenhandlare brister i den digitala vapenbok som är obligatorisk för alla vapenhandlare sedan den 1 februari 2024. Handlaren kunde se andra handlares inköp och försäljning. Det visade sig snart
  Inlämnad
  2024-04-19
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Dokument & lagar

  Situationen i Cypern

  Skriftlig fråga 2023/24:829 av Sara Gille (SD)

  Fråga 2023/24:829 Situationen i Cypern av Sara Gille SD till Utrikesminister Tobias Billström M Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan kring Turkiets invasion av Cypern med den tidigare regeringen utan att få ett tillräckligt tillfredsställande svar. Jag hoppas därför att jag får det från den nuvarande utrikesministern.
  Inlämnad
  2024-04-19
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Dokument & lagar

  Intensifierat samarbete med Mongoliet

  Skriftlig fråga 2023/24:828 av Markus Wiechel (SD)

  Fråga 2023/24:828 Intensifierat samarbete med Mongoliet av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Tobias Billström M I takt med att demokratiutvecklingen i världen går åt fel håll och världens auktoritära stater tenderar att samarbeta alltmer finns det goda skäl för demokratier att intensifiera sitt samarbete. Västvärlden
  Inlämnad
  2024-04-19
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Dokument & lagar

  Juristdomare i tingsrätterna

  Skriftlig fråga 2023/24:827 av Mattias Eriksson Falk (SD)

  Fråga 2023/24:827 Juristdomare i tingsrätterna av Mattias Eriksson Falk SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M I Sverige hanteras många av de större och mer komplexa målen i tingsrätterna med endast en juristdomare tillsammans med nämndemän. Denna ordning kan ibland innebära utmaningar, inte bara i termer av rättssäkerhet
  Inlämnad
  2024-04-20
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Dokument & lagar

  Taiwans deltagande i WHA

  Skriftlig fråga 2023/24:826 av Björn Söder (SD)

  Fråga 2023/24:826 Taiwans deltagande i WHA av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M Den 27 maj till den 1 juni hålls den 77:e Världshälsoförsamlingen WHA i Genève. Mellan 2009 och 2016 kunde Taiwan delta som observatör i WHA men har sedan dess nekats att göra det. Detta innebär att Taiwan till exempel
  Inlämnad
  2024-04-19
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Utrikesminister Tobias Billström (M)
 • Dokument & lagar

  Beslut vid gemensam ansökan om skilsmässa

  Skriftlig fråga 2023/24:825 av Mattias Eriksson Falk (SD)

  Fråga 2023/24:825 Beslut vid gemensam ansökan om skilsmässa av Mattias Eriksson Falk SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M I dag hanteras en skilsmässa av allmän domstol efter ansökan från en av parterna, alternativt en gemensam ansökan från båda parter. Om det finns gemensamma barn inom äktenskapet  innefattar skilsmässan
  Inlämnad
  2024-04-19
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Dokument & lagar

  Hyrläkarsystemet

  Skriftlig fråga 2023/24:824 av Lena Bäckelin (S)

  Fråga 2023/24:824 Hyrläkarsystemet av Lena Bäckelin S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I Sverige har vi ett system med hyrläkare, och kostnaderna för dessa skenar i många regioner. Regionerna vill komma bort från de höga kostnaderna i sjukvården för dessa hyrläkare, men de är samtidigt beroende av hyrläkare
  Inlämnad
  2024-04-18
  Svarsdatum
  2024-05-02
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
Bevaka via RSS