Ledamöter & partier

Ledamöterna sitter samlade i kammaren för ärendedebatt och votering
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti. Åtta partier finns representerade i riksdagen under valperioden 2014–2018.

Ledamöternas arbete

Utskottsarbetet tar en stor del av ledamöternas tid. Andra viktiga uppgifter är att skriva motioner och att ställa interpellationer och frågor till regeringen. Ledamöterna har ett grundarvode på 62 400 kronor i månaden.

Talmannen

Talmannen leder riksdagsarbetet och är riksdagens främste företrädare. Talmannen sitter bland annat ordförande vid sammanträdena i kammaren. Sedan riksdagsvalet 2014 är Urban Ahlin (S) riksdagens talman.

Regeringen

Regeringen styr Sverige. Den genomför riksdagens beslut, lämnar förslag på nya lagar och på ändringar i de lagar som redan finns. Sveriges regering består av en statsminister och 22 ministrar.

Ledamöter

Ändringar i ledamöternas uppdrag

13 maj

  • Jenny Bengtsson (V) är från 2016-05-13 extra suppleant i utrikesutskottet.
  • Jenny Bengtsson (V) är från 2016-05-13 extra suppleant i konstitutionsutskottet.
  • Jenny Bengtsson (V) är från 2016-05-13 extra suppleant i arbetsmarknadsutskottet.
  • Isabella Lövin (MP) är från 2016-05-13 språkrör för Miljöpartiet de gröna.
  • Åsa Romson (MP) slutar 2016-05-13 som språkrör för Miljöpartiet de gröna.

12 maj

  • Jenny Bengtsson (V) ersätter Ali Esbati som riksdagsledamot från 2016-05-12.
  • Ali Esbati (V) är från 2016-05-12 till 2016-06-16 tjänstledig från uppdraget som riksdagsledamot och ersätts av Jenny Bengtsson .

11 maj

  • Ali Esbati (V) är till och med 2016-05-11 tjänstgörande riksdagsledamot .

1 maj

  • Åsa Westlund (S) är från 2016-05-01 tjänstgörande riksdagsledamot .
  • Jamal Mouneimne (S) är från 2016-05-01 extra suppleant i utrikesutskottet.

Alla ledamöter

Ledamöterna representerar sitt parti och sin valkrets. Om en ledamot beviljas ledighet i minst en månad får han eller hon en ersättare. Här hittar du ledamöter och ersättare i kammaren.