Lag (2018:1443) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

SFS nr: 2018:1443
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2018-06-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.