Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Svensk författningssamling 1982:316
t.o.m. SFS 2016:512
SFS nr: 1982:316
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:512
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa
dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har
lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407).

2 §/Upphör att gälla U:2016-07-01/ Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i
annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall
det bedömas som grovt. För grovt brott döms till fängelse,
lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och stämpling samt underlåtenhet att
avslöja brott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (1998:407).

2 §/Träder i kraft I:2016-07-01/ Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år.

Om brottet har medfört livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende, ska det bedömas som grovt. För grovt brott döms det till fängelse i lägst två och högst tio år.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:512).

3 § Den som har begått brott enligt denna lag döms vid svensk
domstol även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är
tillämplig.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall
finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (1999:267).