Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

t.o.m. SFS 2018:1592
SFS nr: 2016:40
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet I
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1592
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning 
av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 15 200 för 2018. Förordning (2017:913).

2 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 9 000 för 2019.
Förordning (2018:1592).

3 §    /Upphör att gälla U:2019-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2018 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2017:913).

3 §    /Träder i kraft I:2019-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2019 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2018:1592).

4 §   Har upphävts genom förordning (2016:874).


Övergångsbestämmelser

2017:27
   1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
   2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

Bilaga /Upphör att gälla U:2019-01-01/

Förteckning över länstal 2018

Län        Länstal
Stockholms län      4 931
Uppsala län      651
Södermanlands län    205
Östergötlands län    578
Jönköpings län      428
Kronobergs län      153
Kalmar län      165
Gotlands län      125
Blekinge län      83
Skåne län      1 800
Hallands län      582
Västra Götalands län    2 486
Värmlands län      373
Örebro län      368
Västmanlands län    220
Dalarnas län      388
Gävleborgs län      210
Västernorrlands län    240
Jämtlands län      184
Västerbottens län    522
Norrbottens län      508
Förordning (2017:913).

Bilaga /Träder i kraft I:2019-01-01/

Förteckning över länstal 2019

Län        Länstal
Stockholms län      2 959
Uppsala län      408
Södermanlands län    141
Östergötlands län    366
Jönköpings län      244
Kronobergs län      59
Kalmar län      96
Gotlands län      75
Blekinge län      44
Skåne län      1 032
Hallands län      354
Västra Götalands län    1 511
Värmlands län      242
Örebro län      191
Västmanlands län    113
Dalarnas län      231
Gävleborgs län      115
Västernorrlands län    129
Jämtlands län      85
Västerbottens län    320
Norrbottens län      285
Förordning (2018:1592).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).