Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Svensk författningssamling 2016:40

t.o.m. SFS 2017:913
SFS nr: 2016:40
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:913
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning 
av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 23 600 för 2017. Förordning (2017:27).

2 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 15 200 för 2018. Förordning (2017:913).

3 §/Upphör att gälla U:2018-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2017 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:874).

3 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2018 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2017:913).

4 § Har upphävts genom förordning (2016:874).


Övergångsbestämmelser

2017:27
1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

/Upphör att gälla U:2018-01-01/

Bilaga

Förteckning över länstal 2017

Län        Länstal
Stockholms län      6 904
Uppsala län      1 031
Södermanlands län    347
Östergötlands län    870
Jönköpings län      697
Kronobergs län      323
Kalmar län      388
Gotlands län      213
Blekinge län      180
Skåne län      2 793
Hallands län      816
Västra Götalands län    3 760
Värmlands län      645
Örebro län      620
Västmanlands län    414
Dalarnas län      616
Gävleborgs län      277
Västernorrlands län    532
Jämtlands län      365
Västerbottens län    915
Norrbottens län      894
Förordning (2017:27).

/Träder i kraft I:2018-01-01/

Bilaga

Förteckning över länstal 2018

Län        Länstal
Stockholms län      4 931
Uppsala län      651
Södermanlands län    205
Östergötlands län    578
Jönköpings län      428
Kronobergs län      153
Kalmar län      165
Gotlands län      125
Blekinge län      83
Skåne län      1 800
Hallands län      582
Västra Götalands län    2 486
Värmlands län      373
Örebro län      368
Västmanlands län    220
Dalarnas län      388
Gävleborgs län      210
Västernorrlands län    240
Jämtlands län      184
Västerbottens län    522
Norrbottens län      508
Förordning (2017:913).


Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).