Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Svensk författningssamling 2016:40
t.o.m. SFS 2017:27
SFS nr: 2016:40
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:27
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning 
av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §/Upphör att gälla U:2017-03-09/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 30 600 för 2017. Förordning (2016:874).

2 §/Träder i kraft I:2017-03-09/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 23 600 för 2017. Förordning (2017:27).

3 § De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2017 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:874).

4 § Har upphävts genom förordning (2016:874).


Övergångsbestämmelser

2017:27
1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

/Upphör att gälla U:2017-03-09/

Bilaga

Förteckning över länstal 2017

Län        Länstal
Stockholms län      8 781
Uppsala län      1 306
Södermanlands län    542
Östergötlands län    1 315
Jönköpings län      940
Kronobergs län      419
Kalmar län      510
Gotlands län      277
Blekinge län      201
Skåne län      3 811
Hallands län      1 034
Västra Götalands län    5 210
Värmlands län      787
Örebro län      763
Västmanlands län    634
Dalarnas län      844
Gävleborgs län      413
Västernorrlands län    532
Jämtlands län      365
Västerbottens län    987
Norrbottens län      929
Förordning (2016:874).

/Träder i kraft I:2017-03-09/

Bilaga

Förteckning över länstal 2017

Län        Länstal
Stockholms län      6 904
Uppsala län      1 031
Södermanlands län    347
Östergötlands län    870
Jönköpings län      697
Kronobergs län      323
Kalmar län      388
Gotlands län      213
Blekinge län      180
Skåne län      2 793
Hallands län      816
Västra Götalands län    3 760
Värmlands län      645
Örebro län      620
Västmanlands län    414
Dalarnas län      616
Gävleborgs län      277
Västernorrlands län    532
Jämtlands län      365
Västerbottens län    915
Norrbottens län      894
Förordning (2017:27).


Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).