Möjligheter för konstitutionsutskottet att få ta del av material från Vostok Nafta

Svar på skriftlig fråga 2006/07:451 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 17 januari

Svar på fråga

2006/07:451 Möjligheter för konstitutionsutskottet att få ta del av material från Vostok Nafta

Utrikesminister Carl Bildt

Berit Andnor har frågat mig om jag är beredd att efter bästa förmåga bidra till att konstitutionsutskottets ledamöter får ta del av de beslut och andra styrelsehandlingar i Vostok Nafta som ligger till grund för att jag kunnat erhålla, behålla och lösa in mina optioner i bolaget.

Jag kommer självfallet, inom ramen för vad som gäller för riksdagens granskning av statsråden, att efter bästa förmåga bidra till att utskottet får tillgång till relevant material förutsatt att en sådan begäran skulle komma från utskottet. Så har dock ännu inte skett.

Händelser

Inlämnad: 2007-01-09 Anmäld: 2007-01-16 Besvarad: 2007-01-17 Svar anmält: 2007-01-18
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-01-09)