FÖRSLAG TILL ÄNDRADE BESTÄMMELSER ANGÅENDETILLSÄTTNING AF PRÄSTERLIGA TJÄNSTER

Statens offentliga utredningar 1909:5

BETÄNKANDE

MED

FÖRSLAG TILL ÄNDRADE BESTÄMMELSER ANGÅENDE

TILLSÄTTNING AF PRÄSTERLIGA TJÄNSTER

AFGIFVET AF

DÄRTILL UTSEDDA KOMMITTERADE

STOCKHOLM

KUNG!.. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

4INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sida.

Inledning................................ 5

Förslag till lag angående tillsättning af prästerliga tjänster........11

Motiv:

Paragraf.

Sida.

Paragraf.

Sida.

Paragraf.

Sida.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 5

§ 9

§ 10

§ 13

§ 16

§ 19

§ 23

§ 24

§ 26 mom. 1,2

§ 26 mom. 3

§ 26 mom. 4

74, 175

175

160, 161

175

160-161, 176

144-146, 176

176

177

177

177

177

150—155

99, 155—160

98-99

§ 27 mom. 1

§ 27 mom. 2

§ 28

§ 28 mom. 2

§
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida