En utvidgad trafikförsäkring , del 2

Statens offentliga utredningar 2009:96

16 Oförsäkrade motorfordon

16.1Uppdraget

Enligt direktiven till Trafikförsäkringsutredningen ska utredaren belysa situationen särskilt för oförsäkrade fordonsägare samt föreslå de ändringar som anses nödvändiga för att antalet oförsäkrade fordonsägare inte ska öka.1

16.2Trafikförsäkringsplikten

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som ger ersättning för vissa typer av skador i trafiken.2 I 2 § trafikskadelagen föreskrivs att trafikförsäkring ska finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet.

Enligt huvudregeln är det fordonets ägare som ska teckna försäkring. Försäkringspliktens fullgörande åligger den som har registrerats som fordonets ägare eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida