En utvidgad trafikförsäkring , del 1

Statens offentliga utredningar 2009:96

En utvidgad trafikförsäkring , del 1

En utvidgad trafikförsäkring

Slutbetänkande av Trafikförsäkringsutredningen

Stockholm 2009

SOU 2009:96

2009_SOU försätts
S-format_sv.indd
1

2009-12-04
11:28:55

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida