1989/90:80

Skrivelse 1989/90:80

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1989/90:80

med redogörelse för vissa regeringsbeslut om försvarets
mark och byggnader i Stockholmsområdet

Skr. 1989/90:80

Regeringen
bereder riksdagen tillfälle all la del av vad som har lagils upp i bifogade
utdrag ur regeringsprolokollet den 25 januari 1990.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Roine
Carlsson

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

1
skrivelsen lämnas en redogörelse för vissa regeringsbeslut om försvarels mark
och byggnader i Stockholmsområdet. Till skrivelsen fogas kopior av besluten.

Försvarsdepartementet                           Skr. 1989/90:80

Utdrag
ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 januari 1990

Närvarande:
Statsministem Carlsson, ordförande,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Bordläggning: 1990-01-01 Inlämning: 1990-01-31 Hänvisning: 1990-02-06 Motionstid slutar: 1990-02-16