Ny rapport från Brå om invandrares brottslighet

Skriftlig fråga 2015/16:778

Kent Ekeroth (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Åren 1996 och 2005 kom Brå ut med rapporter om invandrares brottslighet: 1996:2 Invandrares och invandrares barns brottslighet – en statistisk analys och 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet.

Brå kan utföra sådana undersökningar antingen på beställning av regeringen eller på Brås eget initiativ. Brå svarade att de inte ämnat initiera någon ny sådan rapport. Det är över tio år sedan den förra kom.

 

Ämnar statsrådet Anders Ygeman beställa en ny utredning om invandrares och invandrares barns brottslighet i enlighet med rapporterna 1996 och 2005?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-10 Överlämnad: 2016-02-10 Anmäld: 2016-02-11 Svarsdatum: 2016-02-17 Sista svarsdatum: 2016-02-17
Svar på skriftlig fråga